Votre espace > Parlons Droit

Contester un EXCES de vitesse en Hollande

(1/1)

OLIVIER:
Exemple lettre de contestation

--- Citer ---Naam NOM
Adresse
Postcode en woonplaats code postale
Geboortedatum en geboorteplaats  date et lieu de naissance
Rekeningnummer nr de compte

courrier à envoyer à:

 Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

debut de la lettre:

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum (lieu et place)


Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat (JUSTIFIER ci dessous votre contestation)
par ex:

•ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).
•het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee)
•de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recent ijkrapport.)
•anders, namelijk … (zelf in te vullen).


Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

--- Fin de citation ---
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Verkeersovertredingen/paginas/voorbeeldbrief-bezwaar-verkeersboetes.aspx

le tarif des amendes

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/

le tableau:
http://www.flitsers.nl/boete

l'entreprise qui encaisse

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique